Aký je rozdiel medzi SAY a TELL? Tieto dva hity vám pomôžu zapamätať si to.

Rozdiel medzi say a tell

Túto otázku často so študentmi preberáme na našich lekciách. A práve preto som pre nich aj pre vás ostatných napísala tento článok. Obe slovesá vyjadrujú naše slovenské „povedať“ – tak aký je v nich rozdiel?

Na začiatok sa pozrime na porovnanie týchto dvoch viet:

I need to say something. / Potrebujem niečo povedať.
I need to tell you something. / Potrebujem ti niečo povedať.


Rozdiel spočíva v tom, že SAY sa viaže na informáciu – NIEČO, čo chceme povedať. Po TELL naopak nasleduje osoba – KOMU tú informáciu chceme povedať.

say + something (to someone) – povedať niečo (niekomu)

My students say (that) English is easy. / Moji študenti hovoria, že angličtina je ľahká.
She didn’t say it to her boss. / Nepovedala to svojej šéfke.
What did you say? / Čo si povedala?

tell + someone (something) – povedať niekomu (niečo)

Don’t tell her about our new project. / Nehovor jej o našom novom projekte.
Can you tell me how to get to the station, please? / Môžete mi prosím povedať ako sa dostanem na stanicu?
What did you tell him? / Čo si mu povedala?

Výnimkou sú tieto slovné spojenia:

tell the truth, a lie, a joke, a story / povedať pravdu, klamstvo, vtip, príbeh. Spájajú sa so slovesom tell, aj v prípade, že po ňom nenasleduje žiadna osoba.

Ja za seba môžem povedať, že nie som dobrá v rozprávaní vtipov: I’m not good at telling jokes. Dúfam však, že vysvetľovanie angličtiny mi ide lepšie než vtipy 🙂

A na záver už len malá pomôcka na zapamätanie správneho tvaru:

Say something: Justin Timberlake: Say Something
Tell me why: Backstreet Boys: I Want It That Way

Kým budete počúvať tieto pesničky, môžete sa so mnou spojiť cez email alebo sociálne siete a dať mi vedieť či vám tento článok pomohol.

Have a beautiful week!

Alexandra Pilečková
Študenti o mne hovoria, že som trpezlivá a mám vynikajúci spôsob výučby. Ja o sebe hovorím, že robím, čo milujem a robím to najlepšie, ako viem.

Úvod do anglickej gramatiky
pre začiatočníkov I Ebook zdarma

Prehľadný ebook pre začiatočníkov, ktorí sa boja anglickej konverzácie. Vysvetlím vám ako používať slovesá, skladať slovosled aj tvoriť otázky. Okrem ebooku získate tipy pre vašu angličtinu 1x do mesiaca.