Pravidlá spolupráce I Angličtina s Alex

1. Spolupráca začína výberom balíčka lekcií, stanovením si termínu, cieľov a vašich preferencií. Čím viac mi o sebe poviete, tým lepšie hodiny na mieru budem vedieť pre vás pripraviť.

2. Po vyplnení prihlasovacieho formulára vám vystavím faktúru na daný balíček s dátumom platnosti. Platnosť balíčka 10 lekcií je 12 týždňov. Dátum, do ktorého je lekcie potrebné absolvovať budete mať uvedený na faktúre. 

3. Lekciu je možné presunúť alebo zrušiť max. 24 hodín pred dohodnutým termínom. V rámci jedného týždňa je možné nahradiť si max. 1 lekciu naviac. V prípade neskorého zrušenia (menej než 24 hodín vopred) je lekcia účtovaná ako odučená. Lekcie je potrebné uhradiť pred začatím čerpania balíčka.

4. Lekcie prebiehajú osobne v kancelárskych priestoroch v Považskej Bystrici alebo online na platforme Zoom. Po skončení lekcie vám nahrám poznámky do zdieľaneho Google dokumentu.

5. Po absolvovaní 8. lekcie sa porozprávame o ďalšom pokračovaní spolupráce. V prípade záujmu vystavím faktúru na ďalší balíček 10 lekcií. V opačnom prípade dokončíme aktuálny balíček a spoluprácu ukončíme.

6. V prípade záujmu o ďalšie samoštúdium, vám rada každý týždeň zadám aj domácu úlohu - cvičenie, článok alebo video, aby ste sa angličtine mohli venovať aj vo svojom voľnom čase.

Aktuálny cenník od 1.1.2024:

Kurz Mini: 10 x 25min/12 týždňov: 170€

Kurz Standard: 10 x 45min/12 týždňov: 270€

Kurz Premium: 10 x 60min/12 týždňov: 350€

Kurz Standard pre 2: 10 x 45min/12 týždňov: 190€/os.

*v prípade intenzívnej spolupráce 2x do týždňa je platnosť balíčka 6 týždňov